Merchandise Collections

Merchandise Collections
sullogh

Merchandise Collections

Η συλλογή εμπορευμάτων είναι η παραλαβή των οργανωμένων εμπορευμάτων, που είναι ήδη συσκευασμένα ή τοποθετημένα επάνω σε παλέτες, με σκοπό την ασφαλή μεταφορά τους. Οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, μας ώθησαν να στραφούμε σε συγκεκριμένες στρατηγικές, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε κάθε είδους ανάγκη.

Η διαδικασία της παραλαβής εμπορευμάτων ποικίλλει, ανάλογα το μέγεθός τους και το σημείο παραλαβής. Είτε μικρού είτε μεγάλου ογκομετρικού μεγέθους, θα πρέπει τα εμπορεύματα να είναι κατάλληλα συσκευασμένα. Αν το πραγματικό βάρος ξεπερνά τα 70 με 100 κιλά, το εμπόρευμα θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε παλέτα για την ασφαλή φόρτωσή του στα οχήματα.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξηχθει από τον εγκριτικό οργανισμό WERC (Warehousing Education and Research Council), η συλλογή εμπορευμάτων είναι μία διαδικασία με δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης. Βασικός στόχος αυτής της μεθόδου είναι να περιοριστεί τόσο το κόστος εργασίας και διαχείρισης αποθηκών, όσο και ο περιορισμός των σφαλμάτων.

Συλλογή Εμπορευμάτων | Υπηρεσίες Logistics

Σε πρακτικό επίπεδο, η σωστότερη και πιο στρατηγική συλλογή και τοποθέτηση των εμπορευμάτων στις αποθήκες δημιουργεί στο πελάτη τη διάθεση για επένδυση.

Αποδεδειγμένα λοιπόν, παρατηρείται αύξηση στην κινητοποίηση και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που θέτουν ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και παγκοσμιοποιημένου επαγγελματικού προφίλ.

Εν συντομία, μέσω της Συλλογής των Εμπορευμάτων εξασφαλίζεται ο περιορισμός των λαθών και τον καταστροφών στο προϊόν, η συστηματική και άμεση συλλογή, τοποθέτηση και μεταφορά τους, ενώ παράλληλα παρατηρείται αυξημένη παραγωγικότητα και κινητοποίηση από μεριά των επιχειρήσεων. Ακόμη, περιορίζεται το κόστος, η γραφειοκρατεία και η επέμβαση παρεμφερών φορέων.

Δημιουργήστε την δική σας Αποθήκη

Έλεγχος Προϊόντων

Είναι σημαντικό για εμάς, η άμεση εξυπηρέτηση και διευθέτηση της συλλογής εμπορευμάτων, υπολογίζοντας την ταχύτητα, ποιότητα και αξιοπιστία της μεταφοράς.

Το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό μας, υποστηρίζει επαγγελματικά την οργάνωση και συλλογή εμπορευμάτων, με άμεσο στόχο την κάλυψη των απαιτήσεών σας.

Η συλλογή εμπορευμάτων που πραγματοποιείται από το κατάστημά σας ή τον χώρο σας ξεκινάει άμεσα με τον ποιοτικό έλεγχο και την διαδικασία εσωτερικής οργάνωσης και καταγραφής.

Πλεονεκτηματα

  • Αυξημένη Ζήτηση

  • Αυξημένη Παραγωγικότητα

  • Διαρκείς Βελτιώσεις

  • Καλύτερη Ποιότητα

  • Οικονομία Χρόνου

  • Ελάχιστη Φορολογική Επιβάρυνση