Συσκευασία

Συσκευασία
Συσκευασία

Συσκευασία | Creative International

Συσκευασία Εμπορευμάτων

Η συσκευασία των εμπορευμάτων αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην τελική εικόνα του προϊόντος. Σκοπός είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση του αντικειμένου. Επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά για την σκεύαση των εμπορευμάτων αποφεύγουμε σε μεγάλο βαθμό το κίνδυνο ζημιάς αλλά και την πιθανή καθυστέρηση στην παράδοσή του.

Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προστατευτικών υλικών, ώστε να καλύπτουμε κάθε είδος προϊόντος και όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις σας. Σε γενικές γραμμές το εμπόρευμα φυλάσσεται σε σκληρά χαρτοκιβώτια, αλλά εφόσον ξεπεράσει κάποιο όριο στα κιλά, προστίθενται σε αυτό υποστυλώματα, προστατευτικές ταινίες και τοποθετείται πάνω σε ξύλινες παλέτες. Εάν πάλι το εμπόρευμα είναι εύθραυστο προστατεύεται με επιπλέον αντικραδασμικό και προστατευτικό υλικό, για να αποφευχθούν τυχόν φθορές.

Συσκευασία Εμπορευμάτων | Υπηρεσίες Logistics

Κατά τη συσκευασία του προϊόντος για ταξινόμηση ή αποστολή, τοποθετείται η σήμανση (Voucher), καθώς επίσης αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. Όταν απαιτείται, δίνεται η δυνατότητα σήμανσης με ειδικά σύμβολα για εύθραυστα, επικίνδυνα αντικείμενα, για εμπορεύματα που χρίζουν ειδικής μεταχείρισης, ενώ ακόμα σημειώνονται σχόλια και ειδικές οδηγίες για την παράδοση. Η διαδικασία καταγράφεται στα πρακτικά και εσείς έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση.

Στην Creative Market Services διαθέτουμε σύγχρονους και εξειδικευμένους φορείς που θα συσκευάσουν και θα διανέμουν το εμπόρευμά σας με ασφάλεια και οικονομία.

Είμαστε σε θέση να συσκευάσουμε το εμπόρευμά σας, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες υποδομές και υλικά της αγοράς. Εγγυόμαστε για την ασφαλή και υπεύθυνη προστασία των προϊόντων σας κατά την αποθήκευση και τη διανομή τους, περιορίζοντας το κόστος αλλά και τις φθορές στο μέγιστο βαθμό.

Δημιουργήστε την δική σας Αποθήκη

Checking Product

Η συσκευασία του τελικού προϊόντος είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες στον κλάδο των Logistics. Μην ξεχνάμε ότι κάθε προϊόν έχει τις δικές του απαιτήσεις και με την κατάλληλη συσκευασία, μειώνουμε τον κίνδυνο ζημιάς ή καθυστέρησης παράδοσης.

Οι συσκευασίες γίνονται συνήθως σε σκληρά χαρτοκιβώτια και εφόσον η αποστολή ξεπερνά τα 70 κιλά θα πρέπει να τοποθετείτε για την ασφάλειά του σε παλέτα. Εάν είναι εύθραυστο ή ασυνήθιστου σχήματος, θα χρειαστεί σίγουρα επιπλέον προστατευτικό υλικό ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο ζημιάς.

Χρησιμοποιούμε σαφή σήμανση (Voucher) με πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. Επιπλέον, έχουμε την δυνατότητα εάν και εφόσον χρειαστεί, να τοποθετήσουμε ειδικές σημάνσεις για εύθραυστο υλικό, ειδική μεταχείριση ή συγκεκριμένες ώρες/ημερομηνία παράδοσης.

Πλεονεκτηματα

  • Περιορισμός Φθορών

  • Άμεση Διάθεση

  • Αναλυτική Καταγραφή

  • Λήψη Ειδικών Μέτρων Ασφαλείας

  • Χρήση Προστατευτικών Υλικών

  • Μείωση Καθυστερήσεων Παράδοσης